Oferta educaţională a grădiniței noastre dă posibilitatea formării la copil a capacității de a se adapta la schimbările ulterioare, permite un învățământ la standarde ridicate de calitate, armonizat valorilor europene. Cu un curriculum diferenţiat, un mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, respectând atât autonomia individuală, cât şi pe cea instituţională, grădinița acordă şanse egale tuturor copiilor în formarea și dezvoltarea lor.
Gradul de atractivitate al ofertei noastre educaţionale este sporit de prestaţia calitativă remarcabilă a tuturor cadrelor didactice, a climatului de responsabilitate şi profesionalism, a bazei materiale adecvate, a relaţiei foarte bune cu partenerii din comunitatea locală, a angajării tuturor factorilor de execuţie şi decizie în organizarea procesului instructiv-educativ, asigurându-se în felul acesta obţinerea de rezultate bune şi foarte bune şi un succes garantat în pregătirea preșcolarilor pentru trecerea la învățământul primar.
Grădinița noastră menține o bună legătură de colaborare cu unități școlare din județ și din țară, cu instituții de interes public și social, precum și cu asociații nonguvernamentale și umanitare din Sibiu sau împrejurimi, materializată prin desfășurarea de parteneriate școlare și semnarea de acorduri de colaborare anuale.
Astfel, de-a lungul timpului în grădiniță s-au derulat proiecte și parteneriate școlare de interes colateral, cu implicarea directă a beneficiarilor direcți și indirecți ai unității noastre, dintre care amintim următoarele:
• Conexiuni didactice;
• Copiii de zi – viitorul României de mâine;
• Discovery science adventure;
• Eco-gradinița;
• Tradiții și obiceiuri;
• Kiskurutty;
• Euro-preșcolarul;
• Focul – prieten sau dușman;
• Împreuna prin artă;
• Împreună pentru o educație mai bună;
• Împreună pentru siguranță;
• Magia culorilor;
• Micii exploratori;
• Micul creștin;
• Natura în culori și versuri;
• Prieteni…la distanță;
• Salvați planeta albastra;
• Sănătoși, voinici, voioși;
• Smarty;
• Școli pentru un viitor verde;
• Timtim-timy etc.
Există și o bună colaborare și cooperare cu părinții copiilor școlarizați în grădiniță, aceștia participând frecvent la acțiuni și activități cu implicare directă sau indirectă, aducând un plus de valoare și satisfacție activității noastre. La fiecare grupă de preșcolari se desfășoară lunar întâlniri cu părinții, materializate sub formă de:
• Activități demonstrative;
• Serbări tematice;
• Vizite;
• Excursii;
• Lectorate;
• Dezbateri;
• Activități demonstrative;
• Întreceri sportive;
• Confecționare de materiale didactice;
• Activități artistico-plastice etc.
Se remarcă, de asemenea, la nivelul grădiniței un interes deosebit pentru participarea la activitățile metodice, cercuri metodice, cursuri de formare și calificare profesională, schimburi de experiență, precum și înscrierea și promovarea la timp a gradelor didactice.